گروه مهندسی فلاحیان سیناپرس

کوره شاتل

ظرفیت 12 تن 

طول 10 متر 

دمای پخت 1200 درجه سانتیگراد

لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
نام / نام شرکت
تعداد
توضیحات