گروه مهندسی فلاحیان سیناپرس

فشار شکن دستی

فشار شکن های هیدرولیک نقش کاهنده فشار اعمالی در سیستم روغن را ایفا میکنند.

لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
نام / نام شرکت
تعداد
توضیحات