گروه مهندسی فلاحیان سیناپرس

C219Pپرس آجر مدل

h

C219Pپرس آجر مدل   نام دستگاه 1
  KN 2460 تناژ واقعی 2
210 بار ماکسیمم فشار سیلندر اصلی 3
53*95 cm ابعاد ميزپرس 4
14 کیلو وات   میانگین برق مصرفی 5
350 لیتر روغن مورد نیاز 6
6500 کیلوگرم وزن تقریبی با قالب 7
18سانت کورس جک پران 8
  خاکبر تیپ ساده 9
  سیستم کنترل فشار پرشرسوئیچ 10
  یک ردیف سوراخکای میل پران 11
لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
نام / نام شرکت
تعداد
توضیحات