گروه مهندسی فلاحیان سیناپرس

F405Pپرس آجر مدل

F405Pپرس آجر مدل   نام دستگاه 1
 4100 کیلو نیوتن تناژ واقعی 2
240بار ماکسیمم فشار سیلندر اصلی 3
105*72 cm ابعاد ميز پرس 4
25 کیلو وات   میانگین برق مصرفی 5
400 لیتر روغن مورد نیاز 6
11500 کیلوگرم وزن تقریبی با قالب 7
22سانت کورس جک پران 8
  خاکبر با سیلو دریچه تنظیم وپایه نگهدارنده خاکبر 9
  دو رديف سوراخکاری ميل پران  
لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
نام / نام شرکت
تعداد
توضیحات